Keo dán đá trong nhà và ngoài trời Korea

Sam Joong, Inc là một công ty hoạt động trong lĩnh vực hóa chất xây dựng được thành lặp từ năm 1970, sau nhiều năm phát triển thành một trong những công ty lớn trong lĩnh vực hóa chất xây dựng. Một trong những sản phẩm Sam Joong, Inc là keo Expoxy hai thành phần SJ E-300.

Keo dán đá Korea - Hàn Quốc

Keo dán đá Korea - Hàn Quốc

Ứng dụng phổ biến SJ E-300

SJ E-300 gồm hai thành phần. thành phần nhựa (Epoxy, thành phần A) và  thành phần đóng rắn (hardener, thành phần B hay chất làm cứng). Hai thành phần này với tỷ lệ pha trộn 1:1 được đóng gói trong hai thùng nhựa riêng biệt (màu cam và màu xanh), mỗi thùng chứa 10 kg sản phẩm. Sản phẩm SJ E-300 có dạng vữa dẻo, thành phần nhựa (A) có màu trắng, thành phần đóng rắn có màu xám (hặc trắng đối với bộ sản phẩm màu trắng).

Keo dán đá Korea - Hàn Quốc

Keo dán đá Korea - Hàn Quốc

SJ E-300

Lưu ý: để đảm bảo tốt nhất tính chất cơ lý hóa của sản phẩm khi sử dụng cần  cố gắng đưa tỷ lệ phối trộn hai thành phần của keo về gần với tỷ lệ 1:1 và trộn thật kỹ với nhau trước khi sử dụng. Thời gian thi công của keo sau khi trộn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường (từ 15 đến 30 phút, tùy nhiệt độ làm việc)

Ứng dụng:

Đặc tính:

Mô tả sản phẩm:

Lưu ý:

Tránh tiếp xúc với da trong thời gian dài, Nếu vướng vào mắt lặp tức xả sạch bằng nước, đến cơ sở y tế gần nhất.

Đặc tính kỹ thuật keo dán đá Korea

Thành phần keo dán gạch đá Korea